Употреба мобилних телефона у току наставе

Употреба мобилних телефона у току наставе

На предлог Наставничког већа и Педагошког колегијума СШ "Ђура Јакшић" Српска Црња са седнице која је одржана 31.08.2023. године, интерним актом регулисан је и прописан јасан начин употребе мобилних телефона у току наставе за ученике и наставнике. Првог наставног дана одељењске старешине информисале су ученике о ограничавајућој примени мобилних телефона, по којој се мобилни телефони остављају на катедри при уласку у учионицу. Уз дозволу наставника и за потребе наставе ученици и наставници могу користити телефон на часу.

Предвиђа се доследна примена Правилника о васпитно и васпитно - дисциплинској одговорности ученика и наставника, по којем се употреба мобилних телефона у току наставе сматра лакшом повредом обавезе ученика. Учестало чињење лакших повреда је тежа повреда обавезе ученика и изазива покретање дисциплинског поступка и изрицање одговарајућих мера.

Захваљујемо се свих актерима школског живота што су разумно прихватили одлуку школе и похваљујемо ученике који доследно примењују правила.


Учитавање објавe...
Почетна
Претрага
Мапа сајта
YouTube
Контакт
Дизајн
Средња школа "Ђура Јакшић" © 2011-2024