Редовна посета часовима

Редовна посета часовима

Месец новембар обележила је, поред уобичајених школских активности и планирана редовна посета наставе. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад приликом посете часу извршили су директорка школе и педагог. Осим редовне наставе посећени су и до сада реализовани часови тимске наставе. Протоколи о посећеним часовима саставни су део педагошке документације а сведоче о позитивној оцени посматраног, као и о могућностима за напредовање у појединачним сегментима рада. Посећено је укупно 26 часова редовне наставе, 15 часова практичне наставе и 5 часова тимске наставе.

Учитавање објавe...
Почетна
Претрага
Мапа сајта
YouTube
Контакт
Дизајн
Средња школа "Ђура Јакшић" © 2011-2024